1989 birželis

Turinys

Norėdami atsiversti žurnalą, spustelkite ant dešinėje pusėje esančio viršelio. Malonaus skaitymo!

4. Arthur Miller. Tragedija ir paprastas žmogus
6. Antonio Lucchi. Įspūdžiai
8. Vincas Kisarauskas. Raidė išrėžta
10. Enzo Pellai. Yra tokie vartai
14. Rimtas Kalpokas. Žemaitis skulptorius Kalifornijoje
16. Stasys Šalkauskis. Lietuviai – istorinių paradoksų tauta
27. Giedrius Gabrėnas. Tragedija ir tradicija
31. Thomas Stearns Eliot. Hamletas
33. Motiejus Valančius. Pamokslas apie pramogas
37. Rūta Goštautienė. Ten, kur aukšti bokštai
39. Egmontas Jansonas. Žanrų kaita, sintezė ir… krizė!
43. Lietuvos Pokaris
47. Justinas Mikutis. Rouault
60. Aldona Molnikaitė. Paveikslo šviesa
65. Apžvalga
72. Summary
73. Paulius Galaunė. Lietuvos turtų likimas
76. Antanas Maceina. Kultūros filosofijos įvadas