1989 gegužė

Turinys

Norėdami atsiversti žurnalą, spustelkite ant dešinėje pusėje esančio viršelio. Malonaus skaitymo!

4. Viktoras Gerulaitis. Nelyg už apskrito stalo
8. Susirinkimas
11. Jean-Louis Bedouin. Kaukė ir jos metamorfozės
15. Egmontas Jansonas. Teatras: blizgesys ir skurdas
20. Kazys Saja. Blusų marintojai
28. Feliksas Bajoras. Opera
36. Leonidas Donskis. Miestų kultūra: palaima ar pražūtis?
42. Albertas Veščiūnas. Laiškai Žibuntui Mikšiui
46. Inge Morath. Nesentimentalus švelnumas
50. Raminta Jurėnaitė. Pasaka, košmaras, meilė, mirtis
53. Georg Simmel. Apie karikatūrą
56. Albumas
65. Apžvalga
73. Paulius Galaunė. Lietuvos turtų likimas
76. Antanas Maceina. Kultūros filosofijos įvadas