1989 balandis

Turinys

Norėdami atsiversti žurnalą, spustelkite ant dešinėje pusėje esančio viršelio. Malonaus skaitymo!

4. Laima Laučkaitė. Vėjams ir lietui
9. Roman Ingarden. Meninės ir estetinės vertybės
18. Jonas Jurašas. Dallas Theater Center
20. Giedrius Gabrėnas. Skaitant, žiūrint, laukiant..
23. Vladas Drėma. Ad Fontes, Cives!
31. Lietuvos miesteliai
38. Ona Narbutienė. „Vargonininkas yra vyras prakilniausias…“
42. Albertas Veščiūnas. Laiškai Žibuntui Mikšiui
48. Gražina Kliaugienė. Atsakymas – teptuko šuoras
52. Albumas
62. Jūratė Trilupaitienė. Ištakų aidai
85. Apžvalga
72. Summary
73. Paulius Galaunė. Lietuvos turtų likimas
76. Antanas Maceina. Kultūros filosofijos įvadas