1989 vasaris

Turinys

Norėdami atsiversti žurnalą, spustelkite ant dešinėje pusėje esančio viršelio. Malonaus skaitymo!

2. Prae scriptum
3. Algis Uždavinys. Vizija mumyse
8. Norbertas Vėlius. Mitologinių švenčių semantika
15. Audronė Škiudaitė. Vyčiai turi grįžti
18. Alfonsas Andriuškevičius. Trys meniškumo kriterijai
21. Saulius Macaitis. Ekranas sankcionuoja tikrovę
26. Muzika kaip būvis (pokalbis su Donatu Katkumi)
32. Gražina Mareckaitė. Metas susipažinti!
35. Algirdas Pilvelis. Dionizo Rudzinsko fotografijos
40. Ekleziastas
51. Ernest Hello. Meno niekinimas
53. Albumas
62. Reklama. Skelbimai
66. Summary
67. Apžvalga
73. Paulius Galaunė. Lietuvos turtų likimas
76. Antanas Maceina. Kultūros filosofijos įvadas