1989 spalis

Turinys

Norėdami atsiversti žurnalą, spustelkite ant dešinėje pusėje esančio viršelio. Malonaus skaitymo!

2. Rūta Goštautienė. Requiem
6. Laima Skeivienė. Apie mirtį bei archetipus
7. Carl Gustav Jung. Septyni pamokslai mirusiems…
12. Carl Gustav Jung. Psichologinis komentaras Tibeto mirties knygai
19. Giedrius Gabrėnas. Danse macabre
23. Vaidotas Daunys. Šeši šešėliai
27. Alfonsas Andriuškevičius. Adomo Jakšto kriterijai šiandien
31. Bohdan Pociej. Metafizikos dalyvavimas
34. Pier Paolo Pasolini. Darbo žemė
39. Algirdas Pilvelis. Rasos
43. Arvydas Šliogeris. Valios filosofas
44. Arthur Schopenhauer. Apie genijų
48. Arthur Schopenhauer. Meno objektas
50. Albumas
56. Juozas Antanavičius. Muzikos erozija – liga ar senatvės požymiai?
56. Rolandas Rastauskas. Laisvojo šokio medžioklė (3)
65. Apžvalga
73. Paulius Galaunė. Lietuvos turtų likimas
74. Antanas Maceina. Kultūros filosofijos įvadas