1989 sausis

Turinys

Norėdami atsiversti žurnalą, spustelkite ant dešinėje pusėje esančio viršelio. Malonaus skaitymo!

4. Vaidotas Daunys. Ir dykumos laivas
6. Aloyzas Stasiulevičius. Kūrybinės dvasios misionierius
10. Arvydas Šliogeris. Ar meno kūrinys yra vertybė?
17. Edmundas Gedgaudas. Kada pabėgsim?
19. Nuo Kauno iki Brovėjaus (pokalbis su Jonu Jurašu)
23. Jonas Jurašas. Atviras laiškas
25. Rimantas Skeivys. Kol jaunas, o broli…
28. Rolandas Rastauskas. Laisvojo šokio medžioklė (I)
31. Alfonsas Andriuškevičius. Be jaunimo
35. Arvydas Šaltenis. Vincui Kisarauskui
36. Vincas Kisarauskas, Tomas Venclova. Saint-Johno Perse’o ,,Anabasis
40. Vytautas Landsbergis. Nuo šalčio ir nuo tamsos
44. George Santayana. Formos neapibrėžtumas
48. Albumas
60. Gyvenimo receptas (pokalbis su Juozu Miltiniu)
65. Summary
66. Apžvalga
74. Paulius Galaunė. Lietuvos turtų likimas
76. Antanas Maceina. Kultūros filosofijos įvadas
80. Skelbimai