2021 Nr. 2

Turinys

2. Algimantas Baltakis. Paskutinė vasara tėviškėje (1970-ieji)
4. Viktorija Daujotytė. „Žemaitijos link“: Arvydo Šliogerio sielovaizdžiai
12. Rūta Janonienė, Almantė Triantafyllidou. Kaip lietuviai rėmė graikų nepriklausomybės karą
17. Ramunė Savickaitė. Nuo Verkių iki Mon abri
22. Lina Buividavičiūtė. Tarp būdravimo ir sapnų
24. Giovanni Bianchi. Paolo Cardazzo, tylenis meno mylėtojas
26. Elvina Baužaitė. Muzikos grožis išgelbės pasaulį.
30. Ona Jarmalavičiūtė. Smuiko ir fortepijono dialogai
34. Edita Degutienė. Krzysztof Penderecki: „Muzika – tai labirintas“
40. Ditė Elzbergaitė. Menų dialogas su jaunąja karta
44. Edīte Tišheizere. Naujausioji Latvijos teatro istorija
48. Daiva Šabasevičienė. Plaukti teatro upe
52. Silvija Čižaitė-Rudokienė. Achromatinis Airos Naginevičiūtės šokis
56. Jūratė Terleckaitė. „Pranokome save“
62. Jūratė Terleckaitė. Baleto prisikėlimas Klaipėdoje
68. Vytautas Abromaitis. Svajotojas ir švietėjas
75. Vigilija Macienė, Jonas Albertas Naktinis. Baltų pėdsakai Kroatijoje