Krantai 2020 Nr. 1
02. Justinas Marcinkevičius. Žodžio sonetas 04-07. Gediminas Martišius. Buvėjo komentarai: gailestis ir ilgesys 08-21. Giedrė Jankevičiūtė. Laiškai į tremtį 22-27. Audrius Musteikis. Aleksandra Belcova: gyvenimo ir meno kompozicijos 28-35. Daiva Šabasevičienė. Lėlių kambariai 36-39. Agnė Kulbytė. „Tekstuose savo paveikslų turinio neanalizuoju“ 40-45. Birutė Mar. Upė. Rytietiški akimirksniai 46-51. Alessandra Calì. Kūno (est)etika 52-55. Tautvydas Bajarkevičius. Personalijos ir nacionaliniai pasakojimai 56-59. Edita Degutienė. Tegyvuoja opera! 60-63. Jurgis Dvarionas. Reto kūrybiškumo muzikų sambūris 64-65. Rasa Murauskaitė. „Skleisti grožį, gėrį, harmoniją“ 66-67. Rasa Murauskaitė. Laisvė ugdyti kūrybiškumą 68-69. Rasa Murauskaitė. Trys muzikos dimensijos 70-73. Rasa Murauskaitė. Apie menininką, konkursus ir muziką 74-81. Vida Bakutytė. Balsas kaip lietuviškas gintaras. Arnoldui Voketaičiui – 90 82-83. Algirdas Grigaravičius. Kontekstų galia