2019 Nr. 1

Turinys

Norėdami atsiversti žurnalą, spustelkite ant dešinėje pusėje esančio viršelio. Malonaus skaitymo!

2. Birutė Sriogytė. Šauk, tėvyne, namo
4. Gediminas Jasinskas. Kelios dienos Vilniuje
8. Joseph Everatt. Laiškai Paulinei
12. Reda Griškaitė. Vasilijus von Rothkirchas ir teatras
17. Joana Vitkutė. Pijaus Tiškevičiaus portreto intriga
22. Algirdas Grigaravičius. Jono Basanavičiaus reikšmės ir vertės
30. Monika Vaicenavičienė. Piešiniai
32. Diana Romanskaitė. Tapyba po holokausto
36. Eckhart J. Gillen. Melo pabaiga
38. Tomas J. Daunora. Baltijos šalių keramika Mineapolyje
42. Dovilė Zuozaitė. ,,Esu pamišęs dėl garso…“
46. Kristina Steiblytė. Ką veikia šokio dramaturgai?
50. Skaidrė Baranskaja. Nacionaliniai baletai ir tautos tapatybė
54. Jurgita Jačėnaitė. Teatro užkrato nešiotojas
58. Elvina Baužaitė. Aktoriaus raiška
62. Nomeda Šatkauskienė. (Ne)kintantys dramaturgijos dėsniai
68. Rima Jūraitė. Operos bosas
72. Aleksandras Šidlauskas. Motina
74. Rimantas Skeivys. Varnas medžio viršūnėj
78. Palmira Navickaitė. Liudijimai iš atšiaurios šalies