2019 Nr. 1

Turinys

Birutė Sriogytė. Šauk, tėvyne, namo
Gediminas Jasinskas. Kelios dienos Vilniuje
Joseph Everatt. Laiškai Paulinei
Reda Griškaitė. Vasilijus von Rothkirchas ir teatras
Joana Vitkutė. Pijaus Tiškevičiaus portreto intriga
Algirdas Grigaravičius. Jono Basanavičiaus reikšmės ir vertės
Monika Vaicenavičienė. Piešiniai
Diana Romanskaitė. Tapyba po holokausto
Eckhart J. Gillen. Melo pabaiga
Tomas J. Daunora. Baltijos šalių keramika Mineapolyje
Dovilė Zuozaitė. ,,Esu pamišęs dėl garso…“
Kristina Steiblytė. Ką veikia šokio dramaturgai?
Skaidrė Baranskaja. Nacionaliniai baletai ir tautos tapatybė
Jurgita Jačėnaitė. Teatro užkrato nešiotojas
Elvina Baužaitė. Aktoriaus raiška
Nomeda Šatkauskienė. (Ne)kintantys dramaturgijos dėsniai
Rima Jūraitė. Operos bosas
Aleksandras Šidlauskas. Motina
Rimantas Skeivys. Varnas medžio viršūnėj
Palmira Navickaitė. Liudijimai iš atšiaurios šalies