Krantai 2019 Nr. 4

TURINYS

Jūratė Sučylaitė. Puodelis kavos
Rimantas Skeivys. Neišsipildęs sumanymas
Birutė Skaisgirienė. Vilties žodžiai paraštėje
Vladimir Nabokov. Eilėraščiai
Jonas Alunan. Eilėraščiai
Jurgis Dvarionas. „Sukursim, padarysim!“
Deima Žuklytė-Gasperaitienė. Pokario tekstilė
Ilma Mazrimienė. Ten, kur dvasia
Paulina Blažytė. Išsaugoti miestą
Monika Eidėjūtė. Rudeniškos fleitos
Sigita Aleksandravičiūtė. Auksas ir pelenuose žiba
Alberta Vengrytė. Atminties laikas performanso mene
Agota Vaitkienė. Kinetinis menas
Rasa Murauskaitė. Muzika dramos teatre
Linas Vildžiūnas. „Toks menas šviečia ir į nugarą“
Valdas Gedgaudas. Apgauti mirtį
Linas Vildžiūnas. Einantys paskui vežimą
Liuda Žemaitytė. Iš dienoraščio