Krantų redakcija

 
Projektą „Kultūrų ir kartų dialogai“ parėmė Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
(paramos suma – 8 000 Eur)
 
 
Projektus "Kultūrų ir kartų dialogai. Straipsnių apie dailę ciklas meno kultūros žurnale „Krantai" (rėmimo suma – 7 000 Eur) ir "Kultūrų ir kartų dialogai. Straipsnių apie šokį ciklas meno kultūros žurnale „Krantai" (rėmimo suma – 7 000 Eur) parėmė Lietuvos kultūros taryba
 
Image result for lietuvos kultūros taryba logo
 
Jau išleistas antrasis 2020 m. "Krantų" numeris.
 
 
Ieškokite knygynuose Vilniuje: 
 
„Akademinė knyga“ – Universiteto 4
„Katalikų pasaulis“ – Pranciškonų 3/6, Šventaragio 4
„Natos“ – Totorių 20
"Krantų" redakcijoje – Verslo centras B7, Basanavičiaus 7 (iš anksto susitarus tel.  8 682 35546)
Elektroninėje parduotuvėje www.2di.lt  
ir 2DI salonuose:
Vilniuje, P. Lukšio g.32 ( PC „Domus galerija“)
Kaune, Pramonės pr.8E (Namų idėjų centras „NIC“)
Klaipėdoje, Minijos g.42 (Namų idėjų centras „NIC“)
Utenoje, Kupiškio g.19 (Namų idėjų centras „NIC“)
 
2020 m. pirmajį numerį jau galite skaityti mūsų svetainėje.

Projekto „Kultūrų dialogai: istorija ir dabartis“ tikslas – aptarti Lietuvos ir kitų pasaulio šalių kultūrų sąveikos bruožus istorinėje ir dabarties perspektyvoje, įvertinant pokyčius įvairiose meno srityse – dailėje, teatre, kine, fotografijoje, muzikoje, literatūroje, architektūroje.

Meno kultūros žurnalas „Krantai“, kurį įkūrė poetas Vaidotas Daunys (1958-1995), leidžiamas nuo 1989 metų. Tai gausiai iliustruotas spalvotas žurnalas, skirtas tradicinei ir šiuolaikinei Lietuvos kultūrai bei jos sąveikoms su pasaulio menu.

Žurnale „Krantai“ publikuojami originalūs ir verstiniai filosofiniai tekstai, smulkiosios grožinės literatūros kūriniai (poezija, pjesės, esė), apžvalginiai straipsniai apie Lietuvos ir užsienio dailę, teatrą, muziką, fotografiją, reprodukuojami tapybos, skulptūros, grafikos darbai, fotografijos ir kita, spausdinami pokalbiai su Lietuvos ir užsienio menininkais.

Žurnalas „Krantai“ - vienintelis leidinys, kuriame plačiausias meno sferas aprėpianti medžiaga grupuojama pagal tam tikrą temą - iš buvusiųjų numerių galima paminėti „Vilniaus“, „Vėlinių“, „Dantės“, „Juvelyrikos“, „Rusiškuosius“, „Baleto“, „Teatro dienos“, „Vaidoto“, „Šiaulių“, „Vilniaus žydų geto teatro“, „Daniškuosius“ „Krantus“.

Dvidešimtojo amžiaus pabaigoje vis aktualesnis tampa Lietuvos kaip neatsiejamos Europos ir viso pasaulio meninių procesų dalyvės bei partnerės kultūrinio mentaliteto formavimas. Lietuva aktyviai veriasi pasauliui, o pasaulis atveria Lietuvai vis naujus mūsų dar nepažintus dvasinės kūrybos horizontus. Todėl realizuodama projektą „Lietuva ir pasaulis: kultūros kryžkelių perspektyvos. Šešios „Krantų“ pozicijos“, žurnalo redakcija ir toliau vadovausis temiškumo nuostata, siekdama kiekvienam naujam numeriui suformuluoti tam tikrą problemą ir ją analizuoti, remiantis pačiais netikėčiausiais Lietuvos ir užsienio meniniais reiškiniais, akcentuoti įvairialypę Lietuvos kultūros refleksiją kituose kraštuose bei pilnakraujį mūsų kultūros sugebėjimą reflektuoti, įsisavinti (o ne pasisavinti), vaisingai panaudoti šiandieninės pasaulio dvasinės kultūros pasiekimus.

„Krantai“ siekia sudaryti galimybę aktyviai mąstyti apie Lietuvos meninę kultūrą, tradicines ir šiuolaikines meno vertybes, platinti informaciją apie Lietuvos meną ne tik šalyje, bet ir už jos ribų. Šiais metais ketiname daugiau dėmesio skirti išplėstiniams  publikacijų pristatymams anglų kalba - šitaip sudarysime galimybę susipažinti su Lietuvos kultūra kitų kraštų mūsų šalies menu besidomintiems žmonėms.

Žurnalas skiriamas visiems Lietuvos žmonėms, besidomintiems mūsų kultūros paveldu bei dabartine situacija, mąstantiems apie įvairiausią meninę kūrybą ir ją kuriantiems. Žurnalas „Krantai“ įdomus ne tik Lietuvos gyventojams ar lietuviškai kalbantiems meno žmonėms - kiekvieną tekstą lydi nedidelė angliška jo santrauka.

1989 metais „Krantai“ buvo mėnesinis žurnalas, tačiau pastaruosius keletą metų dėl sunkios finansinės padėties buvo leidžiami tik keturi žurnalo numeriai per metus - tiesa, solidžios apimties, dažnai virš šimto puslapių. 

Vyriausiasis „Krantų“ žurnalo redaktorius – Helmutas Šabasevičius, redaktorė – Nijolė Kvaraciejūtė, tekstų rinkėja ir tvarkytoja – Diana Alionienė, vertėjai – Eglė Dean ir Paulius Mickevičius, vertimo į anglų kalbą redaktorius – Joseph Everatt, maketuotoja – Daiva Mikalainytė.

Asociacijos "Krantų redakcija" įstatai

Paramos gavėjo statusas