Helmutas Šabasevičius

Biografija

Helmutas Šabasevičius (g. 1964 10 03, Ežerėlis, Kauno raj.) 1982–89 mokėsi Lietuvos TSR valstybiniame dailės institute (dabar – Vilniaus dailės akademija), įgijo dailės istoriko specialybę. Nuo 1989 – LTSR Mokslų akademijos Istorijos instituto, nuo 1990 – Kultūros ir meno instituto, nuo 2002 – Filosofijos, kultūros ir meno instituto, nuo 2011 – Lietuvos kultūros tyrimų instituto mokslo darbuotojas. 1993 apgynė humanitarinių mokslų srities dailėtyros krypties daktaro disertaciją „XIX a. Lietuvos teatro dailė ir jos funkcionavimas to meto  Lietuvos kultūroje“.

Nuo 1989 – meno kultūros žurnalo „Krantai“ redaktorius, nuo 1995 – vyriausiasis redaktorius. Nuo 1993 dėsto Vilniaus dailės akademijoje (nuo 2008 – docentas).

Paskelbė mokslinių ir populiarių straipsnių apie scenografiją, teatro dailininkus, spektaklių recenzijų. Prisidėjo organizuojant Lietuvos ekspozicijas tarptautinėse Prahos scenografijos ir teatro architektūros kvardienalėse (1995, 1999, 2003, 2007). Parengė knygą „Dalia Mataitienė. Ženklai erdvėje“ (Vilnius, 1995), parašė knygas „Šokiu išsakytas gyvenimas. Balerinos Leokadijos Aškelovičiūtės kūrybos bruožai“ (2008), “A Concise History of Lithuanian Ballet” (2009).