Krantai 2019 Nr. 3

Turinys
 
 
Viktorija Daujotytė. Vaižganto „Dėdės ir dėdienės“: savasties morfologija
Elvina Baužaitė. Ką ir kaip kalba menas?
Daiva Šabasevičienė. „Ė... ė... mirtie, kur tavo dantys?“
Marta Plaza Velasco. Gintaro Varno teatras
Giedrė Jankevičiūtė. Futurizmo pėdsakai Lietuvos dailėje
Laura Petrauskaitė. Pietų Amerikos modernizmo klasikas iš Lietuvos
Agnė Kulbytė. Il va rencontrer...
Livija Gulbinaitė. Asmenybė, kurianti pamariui
Matas Grubliauskas. Johno Logano „Raudona“ Oidipo mito šviesoje
Rima Jūraitė. Opera: Populiariosios kultūros atspindžiai
Aušra Kaminskaitė. Idėja Lietuvai: radikaliai atvira kritika
Rita Nomicaitė. Jakubėnistikos naujienos
Georgijus Sezemanas. Kai kurie Vosyliaus Sezemano giminių gyvenimo epizodai