Krantai 2018 Nr. 4

TURINYS

Marcelijus Martinaitis. Tėvynei
Palmyra Navickaitė. Liudijimai iš atšiaurios šalies
Juozas Tysliava. Eilėraščiai
Anna Konstantinova. Penkeri paieškos metai
Regina Urbonienė. Nerimastingos kūrybos puslapiai
Audronė Girdzijauskaitė. Fantazijos bokštai
Rima Jūraitė. Opera kaip drama
Rimgailė Renevytė. Šokis iš spektaklio paraščių
Ona Gaidamavičiūtė. Tarsi paties gyvenimo tėkmė
Aistė Bimbirytė-Mackevičienė. iš skurdo pakeltas iki grafo
Mindaugas Klusas. Keli judesiai – ištisas gyvenimas
Ilva Leda Eklerienė. Alsuojanti muzika
Rimas Driežis. Stasio Ušinsko fenomenas
Kamilė Pirštelytė. (Ne)pamiršta šimtmečio asmenybė
Edmundas Gedgaudas. Albumo lapeliai